Ulik lønnsplassering av kvalitetsrådgivere ved Hålogalandssykehuset

En kvinnelig ansatt ved Hålogalandssykehuset mente hun hadde krav på samme lønn som sine to mannlige kollegaer. De var ansatt som kvalitetsrådgivere. Ombudet kom frem til at hun ikke utførte arbeid av lik verdi som de to mannlige ansatte.

Klager hadde jobbet i sykehusadministrasjon i over tjue år. Sommeren 2004 ble hun overført til medisinsk avdeling og den nyopprettede kvalitetsseksjonen. Hun beholdt konsulentittelen etter overføringen. To kvalitetskoordinatorer fra sykehusene i Narvik og Stokmarknes ble også overført til kvalitetsseksjonen. Klager var ansatt i halv stilling, og tjente førti tusen kroner mindre enn de mannlige kollegaene, regnet i en full stilling.

Klager fikk omgjort sin stilling til kvalitetskoordinator, men det oppstod uenighet om både omgjøringen og lønnsplasseringen. Klager og Fagforbundet mente at hun hadde samme arbeids- og ansvarsoppgaver som de mannlige kvalitetskoordinatorene, og skulle derfor ha samme stillingsbetegnelse og lønn som disse.

I utgangspunktet skal kvinner og menn i samme virksomhet ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Det er ingen forutsetning at arbeidsoppgavene er identiske, men i vurderingen kan det tas hensyn til arbeidsoppgaver, ansvar, organisatorisk plassering og utdanning som er nødvendig for å utføre oppgavene.

Sykehuset forklarte at alle de tre ansatte fikk med seg både stillingstittel og lønn fra tidligere seksjon. Klager var ansatt i en konsulentstilling, mens de to andre var kvalitetskoordinatorer.

Etter overføringen hadde ikke klagers arbeidsoppgaver endret seg vesentlig, og klager oppfylte heller ikke stillingsbeskrivelsen for kvalitets-koordinatorstillingene. Arbeidsgiver viste til stillingsbeskrivelsen og påpekte en del oppgaver klager ikke hadde utført i sitt arbeide. Det ble også påpekt at de tre arbeidstakerne hadde ulik utdanning og arbeidserfaring.

På bakgrunn av disse vurderingene kom Ombudet fram til at klager ikke utførte likt arbeid, eller arbeid av lik verdi som de to mannlige kollegaene.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte at sykehuset ikke handlet i strid med likestillingsloven. De redegjorde på en tilfredsstillende måte for at klager og de to mannlige kollegaene hadde ulike arbeidsoppgaver, erfaring og kompetanse.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/335.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5 jfr. § 3.