En kommune handlet ikke i strid med likestillingsloven da de søkte etter en mannlig arabisk tolk.

Ifølge kommunens opplysninger vil typiske arbeidsområder for tolken være i forhold til helsetjenester. Hensynet til bluferdighet vil derfor være viktig. Kommunen hadde fra før ansatt en kvinnelig arabisk tolk, slik at det nå var behov for en mann.

I utgangspunktet skal en stilling ikke lyses ledig for bare det ene kjønn, med mindre det foreligger en åpenbar grunn til å gjøre det. Kravet til åpenbar grunn tolkes strengt. Etter fast praksis og forarbeidene til likestillingsloven, kan imidlertid hensynet til bluferdighet være en åpenbar grunn. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at stillingsannonsen ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/212
Emne: tolk, arabisk, mann
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1