Muslimene i Europa utsettes for stadig mer rasisme og voldshandlinger, ifølge EUs overvåkingssenter for rasisme og fremmedhat (EUMC).

I går la EUMC frem sin 117 sider store rapport, og den tar for seg situasjonen for anslagsvis 13 millioner muslimer som bor innenfor EUs 25 medlemsstater. Ifølge EUMC-sjefen Beate Winkler er det bare toppen av isfjellet som er kommet frem når det gjelder diskriminering av muslimer. Det er en omfattende underrapportering, mener hun.

- Et stort flertall av de 25 medlemsstatene har utilstrekkelige data om diskriminerende handlinger og utsagn overfor muslimer, sier hun.

Storbritannia er det eneste EU-landet som jevnlig publiserer kriminalstatistikk om hatmotiverte forbrytelser overfor muslimer. Luxembourg og Nederland får også ros for å ha styrket såkalte interetniske forbindelser og bidratt til integrasjon gjennom skoler og lokale fora, melder Aftenposten.