Kvinner i kommunal sektor tjener 2000 kroner mindre i måneden enn menn.

Menn i kommunal sektor tjente i snitt 28.700 kroner i måneden i 2006, mens gjennomsnittskvinnen kun fikk utbetalt 26 700, sier ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Deltid er problematisk
Kvinnene kommer også dårligere ut når det gjelder stillingsandel. Godt over halvparten av alle kommunalt ansatte jobber deltid, og ni av ti er kvinner. Det er et stort likestillingsproblem, mener likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

- Vi vet at det er en veldig høy bruk av deltid her i landet, samtidig som svært mange ønsker en full stilling. Bare fra 2003 til 2005 økte antallet personer med deltid fra 86 000 til 98 000. Jeg vet om en kommune hvor syv stillinger er delt opp i hele 34 stillingsbrøker, sier hun.