Et mindretall blant de ansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt gir uttrykk for negative holdninger til folk med innvandrerbakgrunn, viser en undersøkelse som ble lagt fram torsdag.

Undersøkelsen er gjort blant 367 ansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt og utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning under ledelse av Berit Berg. De spurte i undersøkelsen utgjør 70 prosent av alle ansatte i distriktet.

Ifølge rapporten «Tillit på prøve» som ble lagt fram på en pressekonferanse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering torsdag, tar flertallet av politifolkene avstand fra rasisme og negative holdninger. De fleste gir uttrykk for positive holdninger. Men et mindretall uttrykker negative holdninger.

Noen av resultatene fra undersøkelsen viser at 7 prosent mener innvandrere er en kilde til utrygghet, mens 9 prosent aksepterer bruk av ord som «pakkiser» og «svartinger».

På den andre siden svarer to av tre spurte at forholdet mellom politi og innvandrere er godt. Tre av fire mener innvandrere er raske til å stemple politifolk som rasister, mens én av tre mener innvandrere er oversensitive og ikke aksepterer å bli tilsnakket.

Ifølge undersøkelsen har få innvandrere negative erfaringer med politiet. Men de som har det, uttrykker stor mistillit. Mange oppgir at de kjenner innvandrere som har negative erfaringer.