Storebrand er enig med Likestillings- og diskrimineringsombudets og stanser diskrimineringen av barn adoptert fra ikke-nordiske land.

Storebrand forsikring retter seg etter ombudets uttalelse om at selskapet må vurdere adoptivbarn fra land utenfor Norden individuelt. Forsikringsselskapet har tidligere nektet å forsikre ikke-nordiske barn som er under atten måneder og som har bodd i Norge mindre enn et år.

Den 8. januar uttalte ombudet at Storebrand bryter diskrimineringsloven og insisterte på at forsikringsselskapet endrer praksis.

Storebrand opplyste i et brev til ombudet den 23. januar at de ikke kommer til å anke ombudets uttalelse.

’Vi er uten videre enige med Likestillings-og diskrimineringsombudet i at det er uproblematisk å tilby ulykkesforsikring til adoptivbarn’, skriver Storebrand i sitt svarbrev.

Når det gjelder forsikring mot fremtidig sykdom er selskapet mer tvilende.

’Det kan imidlertid tenkes saker hvor det er så god dokumentasjon om forholdene rundt svangerskapet, fødselen og levetiden frem til adopsjon, at det, sammen med en god helseundersøkelse av barnet (...) gir oss tilstrekkelig informasjon til at vi kan foreta en like forsvarlig risikovurdering som vi gjør for norskfødte barn’.

Dermed åpner Storebrand for at adoptivbarn fra land utenfor Norden kan få en individuell vurdering. Ombudet har sendt brev til andre forsikringsselskaper som tilbyr barneforsikring ,og bedt dem redegjøre for hvordan de vurderer adoptivbarn fra land utenfor Norden.