Til høsten kommer et forslag om å forby arbeidsgivere å spørre om graviditet og familieplanlegging under en ansettelsesprosess. Forslaget kommer fra barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Likestillings- og diskrimineringsombudet har flere ganger tatt til orde for dette, og er godt fornøyd med utspillet fra Regjeringen.
Ombudet har en kraftig økning i antall henvendelser fra gravide. Mange lurer på om de er forpliktet til å fortelle om graviditet og familieplanlegging i jobbintervjuer.

- I dag har vi et uklart lovverk som gir arbeidsgivere rom for å spørre om graviditet. Dette stiller kvinnene i en vanskelig situasjon. Det er allerede ulovlig å legge vekt på graviditet i forbindelse med tilsettinger. Et tydelig forbud mot å spørre vil gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å diskriminere gravide eller kvinner som ønsker å få barn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Diskriminering på grunnlag av graviditet er det feltet ombudet får aller flest spørsmål om. På 90-tallet fikk om lag ti personer veiledning fra ombudet i slike saker. I 2007 ga LDO veiledning i 349 saker.

Utspillet fra statsråden kom etter en lang prosess i saken. LDO skrev i et brev til barne- og likestillingsdepartementet i fjor sommer: «Mange kvinnelige arbeidssøkere i fruktbar alder opplever det som svært ubehagelig og vanskelig å bli stilt spørsmål om graviditet og familieplanlegging. I de fleste tilfeller stiller ikke arbeidsgiver et direkte spørsmål om vedkommende er gravid, men «pakker inn» spørsmålet ved å spørre om kvinnens livssituasjon og tanker rundt det å få barn.»

Videre heter det i brevet: «Forbudet bør formuleres slik at det ikke kun gjelder i selve intervjusituasjonen, men under hele ansettelsesprosessen.»