- Jeg utfordrer de politiske partiene til å sikre bedre kjønnsrepresentasjon og økt mangfold blant kandidatene som stiller til valg under stortingsvalget i 2009, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er et demokratisk problem at Stortinget ikke speiler mangfoldet i befolkningen. I dag er bare 34 prosent av representantene på Stortinget kvinner. Over halvparten har fylt 50 år og kun én av representantene har innvandrerbakgrunn.

Ombudet henviser til det som skjedde i Oslo Arbeiderparti, da kvinner måtte vike på toppen av lista for at Jonas Gahr Støre skulle få sikker plass.

- Dette viser hvor lett det er å sette mangfoldet til side. Arbeidet med nominasjonslistene er svært viktig. Holder man fast ved 50/50 kvinner og menn, annenhver kvinne og mann på listene, samt å sikre at det er kjønnsbalanse blant listetoppene, er man godt på vei, sier Gangås.

Ved stortingsvalget i 2005 utgjorde menn hele 75 prosent av alle listetoppene.

Fortsatt er det uvisst om valget neste år vil gi et helt hvitt storting. I Oslo og omegnskommunene (unntatt Bærum) utgjør ikke-vestlige innvandrere og etterkommerne deres nesten 30 prosent av befolkningen, mens de på landsbasis utgjør 22 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Nå kan resultatet bli at denne delen av befolkningen ikke blir representert på Stortinget.

- Stortinget bør være representativt for befolkningen med hensyn til etnisk bakgrunn, men også når det gjelder alder, seksuell orientering og funksjonsevne, sier Gangås.

LDO viser til den tverrpolitiske innsatsen ved kommunevalget i 2007, der partiene forpliktet seg til å sørge for bedre kvinnerepresentasjon på nominasjonslistene og å jobbe for å få flere kvinner inn i politikken.

- Jeg oppfordrer de politiske partiene til å fortsette dette viktige arbeidet, også ved stortingsvalget i 2009, sier Gangås.