-Uttalelsene til nestlederen i Drammen innvandrerråd er uheldige og ødeleggende, sier Ingeborg Grimsmo, fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud. Hun mener at uttalelsene vitner om manglende kunnskap.

Uttalelsene til nestlederen i Drammen innvandrerråd, Senol Karagøz, i Drammens Tidende 11.mars, har vakt sterke reaksjoner. Karagøz sa i intevjuet at ”Kvinner som kommer hit til landet blir smittet av den norske kulturen, med fokus på likestilling, alkohol, utfordrende klesstil og rettigheter. Det er farlige greier og kommer i konflikt med de tradisjonelle verdiene”.
Karagøz sa også at han var skeptisk til krisesenterets funksjon. Han mener kvinner må tåle krangling og få kjeft uten å måtte søke ly i et krisesenter. ”Jeg hører om tilfelle der kvinner utnytter sentret bare for å få lov å gå ut på byen eller komme seg bort fra mannen”, sa Karagøz til avisen.


Sterke reaksjoner
Uttalelsene til Senol Karagøz har vakt sterke reaksjoner. Innvandrere med samme etniske bakgrunn som Karagøz gir uttrykk for at uttalelsene hans vitner om gammeldagse og mannsjåvinistiske holdninger.
 –Tyrkerne som bor i Drammen, er mer gammeldagse enn de som bor i Tyrkia. Da jeg kom hit, ble jeg skuffet over at kvinnene ikke var kommet lengre, sier norsk-tyrkiske Esma Emeci. Emeci, som kom til Norge for ti år siden, sier til Drammens Tidende at hun ble sjokkert og sint da hun leste intervjuet med Karagøz.
Likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo mener at representanter for et innvandrerråd bør ha mer kunnskap om likestilling og diskriminering, enn det Senol Garagøz gir uttrykk for at han har.  –Det han sier vitner om et hårreisende syn både på innvandrerkvinner og –menn. Han bagatelliserer vold som en guttegreie og som noe som har med kultur å gjøre. Et innvandrerråd skal bidra til integrering. Disse uttalelsene skaper bare splid og virker ødeleggende, sier Grimsmo.
Senol Karagøz har i ettertid hevdet at han er blitt misforstått. Drammens Tidende har på sin side presisert at han har fått intervjuet opplest i sin helhet og at han har godkjent sitatene. Karagøz sier at han er for integrasjon. Gjennom avisen har han bedt om unnskyldning for den uro saken har skapt.