– Jeg vil advare mot rasisme i alle former, både antisemittisme og islamofobi, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Ombudet opplever at de siste ukenes demonstrasjoner mot krigen i Gaza har virvlet opp mange former for generalisering.

 

– Krig skaper fortvilelse, men sinne og frustrasjon må ikke gå ut over muslimer eller jøder, verken i skolen, på arbeidsplassen eller på gaten, sier Gangås.

Som et positivt eksempel i en opphetet situasjon nevner hun fellesmarkeringen fra Det mosaiske trossamfunn, Islamsk råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

I en uttalelse fra de fire tros- og livssynssamfunnene heter det at de vil bidra til at Norge skal være et åpent og trygt samfunn for alle. De fordømmer de voldelige opptøyene i Oslo og all stigmatisering av jøder og muslimer i Norge som følge av krigen i Gaza.

Samtidig understreker de den grunnleggende retten til å få uttrykke politiske synspunkter i det offentlige rom.

«Vi fordømmer all antisemittisme mot jøder og stigmatisering av muslimer i Norge. Forhold ute i verden må ikke brukes til å stereotypisere norske borgere eller tros- og livssynssamfunn,» skriver de i uttalelsen.

Flere internasjonale undersøkelser, blant annet fra Europarådet, viser at hets og vold mot både muslimer og jøder har økt de siste årene. Ifølge flere norske medier opplever også muslimske og jødiske barn i Norge økt trakassering i skolen. Det er svært bekymringsfullt og ombudet råder alle voksne til å unngå å spre fordommer, og forventer at særlig skolen tar dette på alvor og trygger alle barn i deres skolehverdag.