”Arbeid til alle er jobb nummer én”, er Arbeiderpartiets slagord i valgkampen. Men andre partier har mer konkrete tiltak for å få personer med nedsatt funksjonsevne eller etnisk minoritetsbakgrunn ut i jobb. Det viser en gjennomgang Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjort.

- Jeg frykter at Jens Stoltenberg har glemt de mest utsatte gruppene i arbeidsmarkedet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

I forkant av Arbeiderpartiets landsmøte i helga, har LDO gått gjennom partiets utkast til partiprogram. Her finnes det skuffende få konkrete tiltak for å inkludere utsatte grupper i arbeidsmarkedet, sier Gangås.

- Burde vært på hjemmebane

Bakgrunnen for ombudets bekymring er at 92 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker jobb, står utenfor arbeidsmarkedet, og at arbeidsledigheten er høyere blant personer med etnisk minoritetsbakgrunn enn blant gjennomsnittet. Finanskrisen kan komme til å forsterke problemene disse gruppene møter.

Gangås er overrasket over å finne at Arbeiderpartiet kommer med få konkrete tiltak for å møte disse utfordringene.

- Arbeidslivsområdet er Jens Stoltenbergs hjemmebane. Her burde han vise større politisk vilje, mener hun.

AP slått av Venstre og Høyre

Når det gjelder inkludering i arbeidsmarkedet har de andre partiene vært langt mer konkrete, det viser følgende eksempler fra de andre partienes utkast til partiprogram:

Venstre vil ha forsøk med anonyme jobbsøknader i offentlig sektor. Høyre vil innføre en ”grønt kort”-ordning for arbeidssøkere med særskilte behov. SV vil pålegge all offentlig virksomhet å ha rekrutteringsplaner for minoritetsspråklige. 

Nå etterlyser ombudet konkrete tiltak og forslag også fra Arbeiderpartiet.

- Velgerne bør ikke være tilfredse med luftige formuleringer og fine visjoner i partiprogrammene. Vi vil se konkrete politiske løsninger, sier Gangås.

Likestillings- og diskrimineringsombudet håper fortsatt at landsmøtebehandlingen av Aps nye partiprogram vil resultere i en konkretisering av arbeidet for å få personer med etnisk minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne ut i jobb.

Les ombudets vurdering av Aps utkast til partiprogram.