- Kommunene må snarest mulig sørge for nødvendig oppgradering av bygg og virksomheter som retter seg mot allmennheten, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Alle landets kommuner har mottatt brev med oppfordring fra ombudet om å følge lovens krav om tilgjengelighet.

- Med regjeringens tiltakspakke og midler til universell utforming, har kommunene nå en helt unik sjanse til å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får likeverdig tilgang til sentrale bygg og virksomheter. Slik tilrettelegging vil komme alle til gode og vil også resultere i nye arbeidsplasser i kommunen, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.


Regjeringen la 26. januar 2009 frem sin tiltakspakke for å trygge arbeidsplasser. Pakken inneholder pålegg om at midlene blant annet skal benyttes til universell utforming av bygg og virksomheter.


Fra nyttår ble det forbudt å diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) gir også rett til tilgjengelighet overalt i samfunnet. Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet som håndhever den nye loven, og som eventuelt kan vurdere om en kommune handler i strid med loven.


Les brevet sendt til kommunene.

Les også

Spørsmål om saken kan rettes til pressekonsulent Marieke Mulders, tlf: 24 05 59 95 eller til LDOs pressevakt, tlf: 915 98 856