Ny lønnstatistikk som ble lagt fram i dag viser en minimal endring. -Nå må regjeringen handle, og iverksette de forslagene som likelønnskommisjonen har foreslått, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.
Kvinners i forhold til menns lønn har steget med kun O,7 prosentpoeng. Fortsatt tjener kvinner kun 85 prosent av menns lønn. - Det er fullstendig uakseptabelt at vi har så store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge, sier Gangås.