Danmark fjernet fedrekvoten i 2002. Nå tar bare 25 prosent av danske menn ut pappaperm.

Danskene skulle få mulighet til å velge fritt, resultatet ble at de mistet muligheten til å velge.

Det Høyre og Fremskrittspartiet nå vil gjennomføre, gjorde Danmark i 2002. Fasiten er klar: Bare hver fjerde danske pappa tar ut foreldrepermisjon. Danske menn ligger på bunn i Norden. 

I Norge tar 60 prosent av fedrene ut pappapermisjon. Før fedrekvoten ble innført var det bare tre prosent av norske menn som tok ut pappaperm.