Mange pluss til LO og NHO for det felles aktivitetsprogram for likestilling mellom kvinner og menn som de er blitt enige om.

Dette er et viktig steg for å komme videre i arbeidet med likestilling. Dette er en anerkjennelse av at likestilling er viktig i og for arbeidslivet.

Likestillingsordninger har gjort det mulig for kvinner både å jobbe og få barn. Nå må vi komme lengre – arbeidslivet må innse at menn også er  omsorgspersoner, slik som kvinner, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Les de syv punktene NHO og LO har blitt enige om her (linken åpner seg i et nytt vindu).