Lønnsforskjellen består

Forskjellen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn er fortsatt så å si uendret: 15 prosent.

Tall fra Statistisk sentralbyrå v iser at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er 85 prosent, noe som er en liten reduksjon fra året før, da tallet var 84,7.

- Ikke uventet står lønnsforskjellene mellom kvinner og menn fortsatt på stedet hvil, sier ombud Sunniva Ørstavik.

- Det er ikke nok med mye velvilje og gode intensjoner. Det er behov for nye og større grep. Jeg forventer at Stortinget tar disse grepene når de nå har Likelønnsmeldingen til behandling.

Uendret i 30 år

Kvinner hadde en gjennomsnittlig månedslønn (heltid) på 33 400 kroner, mens tilsvarende månedslønn for menn var på 39 300 kroner.

Målt i prosent var økningen for kvinner størst med 4,4 prosent mot 4 prosent for menn. Sett i kroner økte menns lønn mest med 1.500 kroner, 1.000 kroner mer enn kvinnenes lønn.

Kvinners månedslønn som andel av menns økte fra 84,7 prosent i 2009 til 85 prosent i 2010, skriver SSB.

Lønnsforskjellen på rundt 15 prosent har vært så å si uendret de siste 30 årene.

Du kan lese mer om arbeidsliv og lønn i LDO-publikasjonen Saldo. 

Her finner du hele statistikken fra SSB.