Ombudet har oppnevnt 12 nye medlemmer til brukerutvalget i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)  for de neste to årene. Utvalget møtes for første gang torsdag 9. juni.

Brukerutvalget ved LDO er et rådgivende organ som skal ha en nyttefunksjon for LDO, som gjennom representantene skal kunne innhente faglige synspunkter og erfaringer.

Torsdag 9. juni settes fokus på samarbeid, utfordringer og bruken av ombudet for mer likestilling og mindre diskriminering.

Brukerutvalget skal bestå av 12-14 ressurspersoner med kompetanse innen følgende diskrimineringsgrunnlag: kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering, religion, nasjonale minoriteter og alder.

Utvalgets medlemmer foreslås av LDO i samråd med aktuelle interessegrupper og organisasjoner for to år av gangen.

Det nye brukerutvalget

Medlemmer av brukerutvalget for LDO for 2011-2013:

 • Antirasistisk senter
  Kari Helene Partapuoli 
 • FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
  Gro Lindstad 
 • Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettighet
  Janne Hansen 
 • LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
  Bård Nylund 
 • Menneskerettsalliansen
  Dag Øistein Endsjø 
 • MiRA - Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
  Fakhra Salimi 
 • OMOD
  Akhenaton de Leon 
 • Reform - Ressurssenter for menn
  Anders Huuse Kartzow 
 • SAFO - Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjon
  Jens Petter Gitlesen 
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
  Bente Sandvig 
 • Senter for seniorpolitikk
  Kari Østerud 
 • Synshemmede akademikere (SAF)
  Magne Bolme

Les mer om brukerutvalget her.