Ombudet på NHO-konferanse

-I arbeidslivet ligger en viktig nøkkel til et likestilt samfunn med mindre diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.

Onsdag deltar Sunniva Ørstavik på NHOs årskonfranse, der temaet er velferdsfellen.

- NHO har et særlig ansvar for å se på likestillingsaspekter i denne sammenhengen, sier Ørstavik, og nevner for eksempel ufrivillig deltid, spesielt blant kvinner.

Likestillings- og diskrimineringsombudets samfunnsregnskap Saldo, viser at én av ti deltidssysselsatte kvinner og menn jobber ufrivillig deltid.

–Målet vårt er en lovfestet rett til heltid, understreker Ørstavik.

Ønsker tredeling

Før jul overrakte Ørstavik Saldo til NHO-president Kristin Skogen Lund.

- Jeg er glad dere er tydelige på at likestilling i arbeidslivet henger sammen med likestilling i familien, sa Ørstavik.

Skogen Lund markerte seg i fjor høst blant annet som tilhenger av tredelt foreldrepermisjon med økt fedrekvote.

- NHO ser rent rasjonelt på det, for vi ser at mange kvinner som tar en god utdannelse sakker akterut karrieremessig etter å ha vært hjemme i foreldrepermisjon, sa Skogen Lund.

Les også: Samfunnsregnskap til NHO-president