Sunniva Ørstavik tar i mot de nordiske ombudene tirsdag og onsdag denne uken. Urfolk, den nordiske likestillingsmodellen og felles utfordringer står på dagsorden. 

De nordiske ombudene har årlige møter, og i år er Norge og Likestillings- og diskrimineringsombudet vertskap.

- De nordiske landene har mange felles utfordringer knyttet til likestilling og diskriminering. Det er viktig å møtes for å diskutere både utfordringer og løsninger, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.
Økende fremmedfrykt

En av disse felles utfordringene er voksende fremmedfrykt. I takt med at de nordiske landene blir stadig mer flerkulturelle, opplever de problemer knyttet til fremmedfrykt og rasisme. 

Dette har vært kjernen i debatten etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli.
 
-Vi skal se på hvordan vi sammen skal angripe dette, sier Ørstavik. 

Tre land, tre utfordringer

Ombudene fra Finland, Sverige og Grønland skal presentere utfordringer urfolk i sitt land har.

Eva Biaudet, minoritetsombud i Finland, skal snakke om likeverdige tjenester som utgangspunkt for å opprettholde kultur, og hvordan kan dette ses i et menneskerettighetsperspektiv
 
Heidi Pikkarainen fra Sverige presenterer en rapport som presenterer hvordan Diskrimineringsombudsmannen (DO) bruker det juridiske verktøyet for å utfordre de diskriminerende strukturene som er en del av mange romfolks hverdag.
 
Inge Olsvig Brandt fra Ligestillingsrådet på Grønland ser på grønlenderes opplevelse av diskriminering i møtet med sosiale myndigheter. 
 
Se hele programmet her.