Hvordan innskrenker diskriminerende og hatefulle ytringer noen gruppers frihet til å delta i det offentlige ordskiftet? Dette er et av flere spørsmål vi stiller på debattmøte onsdag 25. januar.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvar for å påse at norske myndigheter overholder internasjonale konvensjoner. Vi har flere ganger kritisert regjeringen for ikke å ta tak i rasistiske understrømninger i norsk offentlighet.

På dette møtet ser vi på hvordan diskriminerende, stereotype og hatefulle ytringer rammer minoriteter, og innskrenker gruppers frihet til å delta i det offentlige ordskiftet. Negative og stereotype omtaler, både i media og i debattfora, rammer flere grupper i samfunnet. Ikke bare etniske og religiøse minoriteter, men også folk med nedsatt funksjonsevne og kvinner.

Innledere er Alexa Døving,  seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Elisabeth Eide, professor i journalistikk ved HiOA, og politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen.