Likestilling i nord

Likestilling i nord stod på dagsorden da likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik gjestet Steigen denne uken. Igjen fikk ombudet bekreftet behovet for et regionalt apparat som kan jobbe aktivt og systematisk med likestillingspolitikk i distriktene.

- Noen av utfordringene vi står overfor er de samme uansett hvor man bor i landet, men i Steigen kom det klart fram at noen problemer er større og annerledes i nord, sier Ørstavik.

Hun viser til flere bekymringsfulle samfunnsutfordringer, for eksempel at frafallet av gutter i videregående skole er høyere i nord enn i resten av landet, og at oljebransjen som er rene mannsbastionen, nesten uten kvinner.

Likestillingspolitikk i distriktene

I Steigen besøkte Ørstavik KUN Senter for likestilling og kunnskap. Bente Aasfjord fra Fagforbundet innledet møtet, der representanter fra LLH Nordland, Arran lulesamisk senter, Krisesenteret i Salten og mentorprosjektet var til stedet. Mentorprosjektet er satt i gang for at Steigen-kvinner skal hjelpe innflyttede kvinner med å finne seg til rette i norsk kultur- og arbeidsliv.

- Det er viktig for meg å reise og komme i dialog med de som kjenner til diskrimineringsutfordringer ulike steder i landet vårt. Virkeligheten ser annerledes ut i Oslo enn den gjør i distriktene. Det er for eksempel ulikt, og på mange måter vanskeligere, å være homofil på et bittelite sted, sier Ørstavik.

Ørstavik viser også til historien til Aynur Ablet, som hun traff i Steigen.  Aynur Ablet er politisk flyktning fra Kina. Hun har i løpet av kort tid tilegnet seg gode norskkunnskaper, fått et stort nettverk i Steigen og til og med holdt bygdas 17. mai-tale. Men fordi det ikke er mulig å ta mer enn det første året på videregående i Steigen, har hun nå måtte bryte opp, flytte og starte på nytt et annet sted.

- Aynur fortalte at hun ønsker seg et hjem å reise til i helgene og i feriene i Steigen, slik andre ungdom fra bygda har. Det skjønner jeg, og historien hennes viser at utfordringene og hensynene som må tas, er annerledes i distriktene enn de er i Oslo og andre storbyer, sier Ørstavik.

- Jeg håper regjeringen følger likestillingsutvalgets anbefaling og innfører et statlig iverksettingsorgan i likestillingspolitikk. Vi trenger et direktorat med regionale kontorer og lokalt utviklingsprogram. Et likestillingsarbeid som skal treffe folk godt, må ha en lokal forankring, sier Ørstavik.

Turneen fortsetter

Turen til Steigen var en del av ombudets høstturné mot diskriminering. I løpet av høsten har Ørstavik besøkt flere steder i Norge. 

I neste uke reiser Ørstavik til Tromsø og Stavanger. I Tromsø inviterer ombudet til fagmøte om diskriminering av samer . I Stavanger skal hun delta på AUFs jentekonferanse.

Følg turneen: