Likestillingsåret 2011

2011 var et sammensatt år for likestilling. Fra det mørkeste i terrorhandlingene 22. juli og reaksjonene etterpå, til den gledelige og viktige utdelingen av Nobels fredspris til tre kvinner.

- 2011 handlet om å slå hull på myter. Stereotypier og fordommer preger fortsatt Norge. Hvis dette ikke tas på alvor, får vi ikke gjort noe med grunnårsakene til ulikestilling og urettferdighet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Reaksjoner etter de forferdelige handlingene 22. juli viser at Norge ikke er rasismefri sone. Hendelsene tydeliggjorde fordomsfulle holdninger mot spesielt muslimer og personer med ikke-vestlig bakgrunn.

Store utfordringer

Likestillings- og diskrimineringsombudet ser hver eneste dag at utfordringene i norsk likestillingspolitikk er store. I 2011 tok flere tusen personer kontakt med ombudet og fortalte historier om urettferdige og diskriminerende handlinger.

Personer med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet fordi mange arbeidsgivere automatisk tror de har nedsatt arbeidsevne. Personer med utenlandskklingende navn har 25 prosent mindre sjansen til å bli innkalt til jobbintervju. Vold mot kvinner er fortsatt ulikestillingens verste konsekvens, noe Likestillings- og diskrimineringsombudet gjentatte ganger har påpekt overfor FNs kvinnekomité.   

Kvinner, fred og demokrati

Det ekstra gledelig at Liberias president Ellen Johnson Sirleaf, den jemenittiske aktivisten Tawakel Karman og liberiske Leymah Gbowee mottok Nobels fredspris 10. desember.
 
- Valget av vinnerne skapte stort engasjement, og var et internasjonalt gjennombrudd. Det er en seier for anerkjennelsen av at det er en sammenheng mellom kvinners makt og innflytelse, og fred og demokrati, sier Ørstavik.

Ansvar for diskriminering

For Likestillings- og diskrimineringsombudet handlet 2011 om å løfte arbeidet for likestilling fra et individnivå til et kollektivt nivå. Vi plasserte ansvaret for likestillingsarbeidet der det hører hjemme: hos de som kan komme til å diskriminere.

- Diskriminering er aldri den diskriminertes feil.Det ansvaret hviler på oss andre, sier Sunniva Ørstavik.

LDO har jobbet med å løfte arbeidet fra individ- til kollektivt nivå på flere områder. Et eksempel er ombudets største satsinger i 2011, som var kampanjen for likeverdige offentlige tjenester. Med utgangspunkt i folks erfaringer fra møtet med helsevesenet, bidro den til å gjøre flere i førstelinjen og deres ledere i stand til å gi bedre tjenester til sine brukere.

Les ned håndboken for likeverdige offentlige tjenester her.

Flere ble sine plikter bevisst

De som har makt og myndighet til å diskriminere, har også makt og myndighet til å fremme likeverd.

Ørstavik mener det er gledelig at fokuset i større grad ble rettet mot pliktene arbeidsgivere og offentlige myndigheter har til å jobbe aktivt og systematisk for likestilling og mot diskriminering. Det betyr at stadig flere arbeidstakere for et bedre arbeidsliv, og at folk generelt får bedre offentlige tjenester.

- Aktivitets- og redegjørelsesplikt er det beste verktøyet i dette arbeidet.  Vi tror på at kunnskap og praksis endrer holdninger, sier Ørstavik.

Les mer om systematisk likestillingsarbeid på våre arbeidslivssider.

Kampen for rettighetene

2011 var også det året hvor vi i større grad fikk forståelse for at kampen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne først og fremst er en likestillings- og antidiskrimineringskamp.

- Sakene vi behandlet knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven viser at loven er viktig, men at det må mer til for å snu holdningene og forståelsene i samfunnet. Det gjelder også lovgiver og myndighetenes forståelse av nedsatt funksjonsevne som et diskrimineringsområde, sier Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet jobbet systematisk med enkeltsaker og å vise urimelighet i at et trappetrinn kan stenge en person ute fra en kafé. Et prosjekt om tilgjengelighet i Larvik i samarbeid med Larvik kommune og Larvik By AS viste samtidig at det er mulig å tenke større, og å få et helt lokalsamfunn til å endre måten å tenke byutvikling på.

Les mer om Larvik-satsingen her.

Likestillingsløft i vente

2011 var også det året hvor vi løftet blikket og vurderte fremtidens likestillingsarbeid. Ørstavik har store forventninger til det videre arbeidet med den offentlige utredningen «Struktur for likestilling», som ble lagt frem i november. 

- Endelig erkjennes det at konsekvensen av en ambisiøs likestillingspolitikk krever tilsvarende ressurser og prioriteringer.  Utredningen setter en lyskaster på prioriteringene, som er svakere enn vi tror. Hvis vi skal sørge for at likestillings- og antidiskrimineringsarbeid preger alt arbeid i alle sektorer, så må det mer ressurser og økt prioritering til.

Her kan du lese mer om NOU-en «Struktur for likestilling».

Les mer om Likestillings- og diskrimineringsombudets arbeid i årsrapporten for 2011.