Med LOs sommerpatrulje

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik var med Sommerpatruljen på bedriftsbesøk.

 

Ombud Sunniva Ørstavik og Claus Jervell, leder for arbeidslivssatsingen i LDO, har besøkt flere Oslo-bedrifter sammen med LOs sommerpatrulje.

Sommerpatruljen skal sikre at ungdom får er trygt første møte med arbeidslivet, og gjennomføres frem til 13. juli. Unge LO-tillitsvalgte reiser rundt til arbeidsplasser der mange unge jobber, og informerer om rettigheter.

- Vi vet at unge er overrepresentert i yrker med utypiske arbeidstider, midlertidige kontrakter og deltidsansettelser. Unge kvinner er også mer utsatt for seksuell trakassering. Det er viktig at de kjenner sine rettigheter, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik synes bedriftsbesøkene var lærerike, og hun benyttet også sjansen til å informere arbeidsgivere om det ansvaret de har for å arbeide aktivt for likestilling og mot diskriminering i bedriften sin.

Les mer om likestillingsarbeidet på arbeidslivssidene våre.

Årlig patrulje

Bedriftene Sommerpatruljen besøker kjennetegnes av at de ofte har mange og unge vikarer. Et sommervikariat er det første møtet mange har med arbeidslivet. Sommerpatruljen snakker med de ansatte eller daglig leder, og stiller spørsmål om tariffavtaler, arbeidskontrakt, opplæring, verneombud og arbeidstid.

I fjor besøkte patruljen 5575 bedrifter over hele landet, og i hver femte bedrift ble det funnet lovbrudd.

Les mer om sommerpatruljen her.