Store likestillingsutfordringer i Norge

Denne uken har stått i FN-komiteens navn i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Flere ansatte har vært i Genève for å fortelle komiteen om utfordringer i norsk likestillingspolitikk, og for å høre hvordan barne-, likestilling- og inkluderingsminister Audun Lysbakken svarte på kritikken.

- Under gårsdagens høring uttrykte FNs kvinnekomité overraskelse over at grunnleggende utfordringer ikke er løst i det landet som liker å kalle seg likestillingens høyborg, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik var selv til stede under høringen og forteller at statsråd Audun Lysbakken ble utfordret på de forholdene som ombudet har spilt inn i rapporten til FNs kvinnekomite i forkant av høringen.

Han ble blant annet spurt om norske myndigheter gjør nok for å forebygge voldtekter, om likestilling i arbeidslivet og om negative kjønnsstereotypier. Struktur for likestilling var også et viktig tema, og statsråden ble utfordret på at det mangler en struktur for å iverksette og overvåke myndighetenes likestillingsstrategi.

Stortingsmeldingen for likestilling

Statsråden sa flere ganger at de utfordringene FNs kvinnekomité trakk frem skal løses i stortingsmeldingen om likestilling som kommer neste år.

- Det er vi i ombudet glade for og vi skal følge med på at norske myndigheter faktisk tar tak i utfordringene, sier Ørstavik.

Godt samarbeid med sivilt samfunn

Både under møtet med FNs kvinnekomité mandag og selve høringen i går stod Likestillings- og diskrimineringsombudet sammen med det sivile samfunnet for å kreve endringer i norsk likestillingspolitikk.

- Et sterkt sivilt samfunn er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes i å skape et likestilt samfunn. Jeg er glad for at vi har mange av de samme kravene til norske myndigheter og at vi samarbeider i dette arbeidet. Det skal vi fortsette med, avslutter ombudet.

Se bilder fra besøket i FN på Facebook-siden vår.

Les intervjuet med Sunniva Ørstavik før FN-høringen.

For siste nytt: følg oss på twitter @MittOmbud og Facebook .