Ønsker klarere rettigheter ved permisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet har levert sine innspill til høring om tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon.

LDO ønsker en presisering i lovteksten som gjør det lettere for arbeidstakere å få informasjon om rettigheter ved foreldrepermisjon. Dermed vil det også være enklere å vite om man blir diskriminert.  

Presiseringen LDO forslår vil også gi arbeidsgivere bedre tilgang til regelverket, og dermed tydeligere rammer å handle innenfor.

Les uttalelsen her.