- Det handler om likestilling

I kveld minner likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik et tverrpolitisk panel om hva brukerstyrt personlig assistanse (BPA) egentlig handler om:  Likestilling, ikke helsehjelp.

- BPA er et likestillingsverktøy. Det skal ikke sikre helsehjelp, det skal først og fremst gi folk valgfrihet og mulighet til å leve et selvstendig liv, sier Sunniva Ørstavik.

I kveld deltar hun på en tverrpolitisk debatt på Litteraturhuset i Oslo i regi av Uloba. Temaet for debatten er retten til  brukerstyrt personlig assistanse). Den overføres live på Ulobas hjemmesider for de som ikke har mulighet til å være tilstede på arrangementet.

Ørstavik håper debatten kan minne politikerne på at de faktisk har internasjonale forpliktelser de er nødt til å følge opp.
- FNs konvensjoner sier helt tydelig at alle mennesker har rett til å leve i samfunnet med de samme valgmulighetene og den samme friheten. Da Norge ratifiserte konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, forpliktet myndighetene seg til å gjøre alle nødvendige tiltak for å sikre funksjonshemmede disse rettighetene, sier Sunniva Ørstavik.

Hun understreker at konvensjonen innebærer et paradigmeskifte i hvordan vi ser på funksjonshemmedes rettigheter
-  Den forplikter norske myndigheter til å vurdere alle tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne i et likestillingsperspektiv, ikke et omsorgsperspektiv slik man gjerne gjorde tidligere, sier hun.

Les også:


Ny BPA må gi mer likestilling
LDOs høringsuttalelse om retten til BPA