- Regjeringen kan bryte loven

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er skuffet over at regjeringen, tross sterk kritikk, nå innfører meldeplikt for tiggere. – Dette kan få en diskriminerende effekt. Regjeringen risikerer å bryte både norsk og internasjonal lov, sier Ørstavik.

- Jeg har sagt flere ganger at å innføre meldeplikt kan være brudd på diskrimineringslovgivningen, og på FNs rasediskrimineringskonvensjon. Jeg er skuffet over at regjeringen nå velger en lovstridig praksis, sier Ørstavik.

- Meldeplikt for tiggere er åpenbart et tiltak som er ment å treffe én etnisk gruppe, og da er det vanskelig å se hvordan praktiseringen av det ikke vil virke diskriminerende, sier hun.

Tirsdag ble regjeringens tiltakspakke for romfolket presentert. Regjeringen vil blant annet innføre meldeplikt for tiggere og la kommunene regulere tid og sted for tigging.

Internasjonale forpliktelser

- Meldeplikt kan også bryte internasjonal lov, sier Ørstavik.

Norge er forpliktet til å følge FNs rasediskrimineringskonvensjon. Det innebærer at ingen skal forskjellsbehandles for eksempel på grunn av etnisk opprinnelse, og at alle skal ha de samme rettighetene.

- Jeg spør hvem denne tiltakspakken er til for? Det er liten tvil om at det er tilreisende rom regjeringen ønsker å ramme, ikke personer generelt som driver med tigging, sier Ørstavik. 

-  Jeg mener at vi primært ser fattigdom, ikke kriminalitet. Og fattigdom må møtes med sosialpolitiske tiltak, ikke forbud. Dessuten må vi tåle å se fattigdom og tigging i bybildet, selv om det er ubehagelig. Romfolk er ikke rot i gatene, de er mennesker i ytterste nød. Dette er virkeligheten, sier hun.

Noen gode tiltak

Ørstavik mener samtidig at regjeringens planer også inneholder noen gode tiltak, men reagerer på de lave beløpene. Regjeringen vil

  • bevilge 10 millioner kroner til å etablere en tilskuddordning hvor kommuner og organisasjoner kan søke om midler til humanitære akuttiltak
  • gi 1million kroner til et forskningsprosjekt, som skal se på årsaker til tigging og hvordan dette kan motvirkes.