Bryter loven i stillingsannonser

- Denne uken har vi fått inn 11 saker om aldersdiskriminering i stillingsannonser. Det er et uttrykk for holdninger som hører til på skraphaugen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Veiledningsavdelingen i LDO mottar en jevn strøm henvendelser fra enkeltpersoner som reagerer på ulike vilkår og krav i stillingsannonser.

- Vi får mange henvendelser om alderskrav, 11 bare den siste uken. Det er mange arbeidsgivere der ute med veldig stereotypie oppfatninger om hvem som kan gjøre hvilke oppgaver, som for eksempel at resepsjonisten må være ung, sier Sunniva Ørstavik.

Aldersdiskriminering

- Overraskende mange arbeidsgivere tror de kan stille krav om at søkeren skal ha en bestmt alder, men  det skal veldig mye til for at det skal være lov, sier Åsulv Solstad, som er leder for veiledningsavdelingen.

I tillegg til alderskrav, stiller mange arbeidsgivere usaklige krav til språk, krav som fremstår helt løsrevet fra arbeidsoppgavene som skal utføres.

- Det vi gjør er å ta kontakt med arbeidsgiver når vi får kjennskap til ulovlige stillingsannonser. I de aller fleste tilfeller kjenner ikke arbeidsgiveren lovverket, sier Solstad.

Store virksomheter snubler

Sakene ombudet har hatt gjelder utlysningstekster både fra private og offentlige virksomheter, i de fleste bransjer og på de fleste nivåer.  

- Jeg er overrasket over at så mange store virksomheter ikke får dette riktig, sier Solstad.

Tips og råd til utlysningsteksten finner du på våre veiledningssider.