En skole for alle innen 10 år!

I H-/FrP-erklæringen slås det fast at den nye regjeringens visjon er et samfunn for alle. – La oss starte med skole- og undervisningsbygg, og gjøre alle disse universelt utformet innen 10 år, oppfordrer likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Hun håper målet om et universelt samfunn innen 2025 står fast, også etter regjeringsskiftet.

Ikke konkret nok

H-/FrP-erklæringen slår fast at det skal arbeides videre for et universelt utformet samfunn.

- Det er flott at de så klart markerer at visjonen er et samfunn der alle kan delta, men det er ikke konkret nok. Det er for lite forpliktende. Den nye regjeringen har en helt unik mulighet til å starte en planmessig, systematisk utvikling av et samfunn som er tilgjengelig for alle. En konkret opptrappingsplan som forplikter og følges opp med penger og bevilgninger er ett av mine viktigste krav til regjeringen Solberg, sier Ørstavik.

Tilgjengelige skoler

Den avtroppende regjeringen hadde som mål et universelt utformet samfunn innen 2025.

– Her sviktet de.  Skolebyggene er ikke noe særlig mer universelt utformet i dag enn da de rødgrønne tiltrådte for åtte år siden, påpeker Ørstavik.

– Vi fikk diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) i 2009 som sa at samfunnet skal bli tilgjengelig for alle. Skolebygg skulle prioriteres, men heller ikke det har bidratt i særlig grad til bedre universell utforming av skolene våre. Nå kan vi oppsummere med at det ikke har vært politisk vilje hos de rødgrønne til å bevilge de pengene som skal til for å gi små og store elever, uansett funksjonsevne, plass i sin nærskole, sier hun.

FN-konvensjon forplikter

Ombudet er fornøyd med at den påtroppende regjeringen så sterkt understreker at den vil følge opp FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD).

– Gjennom ratifiseringen av denne FN-konvensjonen har Norge påtatt seg omfattende plikter til å sikre tilgjengelighet for alle. Her har vi store forventninger til den nye regjeringen, ikke minst når det gjelder utdanning og arbeidsliv, sier ombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tilsynet med FN-konvensjonen for funksjonshemmede.