Forbud mot eggdonasjon er lovstridig

- Barnløshet rammer ikke bare ett kjønn, likevel tilbys ikke kvinner og menn som ikke kan få barn lik hjelp. Vi mener forbudet mot eggdonasjon er i strid med likestillingsloven, sier likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter flertallet i Bioteknologinemda, som mener det ikke finnes holdbare grunner til å opprettholde et forbud mot eggdonasjon når sæddonasjon er tillatt.

Forbudet innebærer en kjønnsbestemt forskjellsbehandling av infertile kvinner og infertile menn. Infertile menn kan få barn med sin partner ved hjelp av sæddonasjon, mens infertile kvinner ikke kan motta egg fra en donor, og dermed få barn med sin partner. 

- Slik vi ser det foreligger det ikke gode grunner til å rettferdiggjøre forskjellsbehandling av menn og kvinner på dette området, sier Sunniva Ørstavik

Et forbud mot eggdonasjon kan også være i konflikt med FNs kvinnekonvensjon, om retten til likeverdig tilgang til helsetjenester, spesielt hjelp til familieplanlegging.