Fremtidens likestillingspolitikere

Vold mot kvinner, likelønn, skjønnhetstyranni og stereotypier er blant likestillingssaker lederne av ungdomspartiene er opptatt av. Fredag 14. juni møtes de her LDO. Ombud Sunniva Ørstavik ser frem til en debatt med temperatur og engasjement.

- Vi ønsker å rette oppmerksomheten på dagens likestillingsutfordringer, og å se fremover. Dette er neste generasjons stortingspolitikere, partiledere og statsråder, og de vil ha stor påvirkning på fremtidens likestillings- og antidiskrimineringsarbeid, sier Sunniva Ørstavik.

Når vi i år feirer vi 100-årsjubileet for kvinners stemmerett, kan vi se tilbake på en kvinnehistorie med mange viktige milepæler.

- Viktige rettigheter er blitt kjempet frem, det skal vi feire. Samtidig er vi ikke i mål. Vi har fortsatt store skjevheter når det kommer til fordeling av makt, frihet og likeverd.  Og på noen områder er vi kommet langt kortere enn man skulle tro. Det vil jeg utfordre ungdomspolitikerne på. 

En forsmak

Paneldeltakerne har gitt oss en forsmak på noen av sine hjertesaker.

Andreas Halse, leder i SU, svarer at voldtekt og vold mot kvinner, ufrivillig deltid og skjønnhets/kroppspress er viktige likestillingssaker i dag.

Eskil Pedersen, leder i AUF, svarer arbeidsliv og utdanning, likelønn og internasjonal kvinnekamp. Pedersen tror pappaperm, verneplikt, og kontantstøtte er saker vi vil se tilbake på med undring.

Sara M. Blichner i Grønn ungdom advarer mot stereotypier som setter grenser for hvem vi kan være og hva vi kan utrette. Også hun mener mangel på likelønn er en utfordring, og hun vil kjempe for kvinners rettigheter internasjonalt.

- I fremtiden tror jeg vi vil stusse over at vi var usikre på om to menn eller to kvinner som elsker hverandre, kunne være like gode omsorgspersoner som en mann og en kvinne som elsker hverandre, skriver hun.

Lede i KrFU, Elisabeth Løland, mener maktfordelingen mellom kvinner og menn i dag er sjokkerende. Hun mener vi har et lovverk som er grunnleggende diskriminerende for funksjonshemmede, og viser til abortloven. Løland advarer også mot voksende rasisme i det norske samfunnet.

Seher Aydar, leder i Rød ungdom, nevner likelønn, skjønnhetstyranni og vold mot kvinner som store utfordringer i dag. I fremtiden tror hun vi vil undre oss over at mange kvinner i Norge anno 2013 fortsatt ikke bestemmer over egen kropp, eller har økonomisk selvstendighet.

Himanshu Gulati, leder i FrpU, mener det er en likestillingsutfordring at et stort antall kvinner ikke får de samme mulighetene og frihetene som andre nordmenn tar for gitt, og nevner særlig minoritetskvinner.