Glad for BPA-forslaget

- Det er flott at de som forhandler om ny regjeringsplattform så sterkt understreker at de ønsker et samfunn der alle kan delta, uansett funksjonsevne. I det ligger det mye likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

– Det er positivt at de spesielt løfter frem rettighetsfesting av BPA (brukerstyrt personlig assistent), noe alle partiene på Stortinget har lovet. Når Erna Solberg og Siv Jensen så klart trekker frem denne saken, forventer jeg at deres forslag sikrer BPA til langt flere enn BPA-forslaget som Stoltenberg-regjeringen sendte på høring i vår, sier Ørstavik. 

Ørstavik viser til merknadene i ombudets høringsuttalelse.

Les LDOs høringsuttalelse her