Møte i brukerutvalget

LDOs brukerutvalg møtes 21. august.
Brukerutvalget er et rådgivende organ for LDO. Tema for møte er høring til NOU 2013:1 Det livsynsåpne samfunn.