Stavanger bispedømme snur

Samlivsform skal i utgangspunktet ikke vektlegges i ansettelsesprosesser. Stavanger bispedømmekontor endrer nå praksis i tråd med norsk lov.

I en stillingsannonse hvor Stavanger bispedømmekontor søkte etter personalrådgiver, sto det at “opplysninger om samlivsform kan bli innhentet og vektlagt”.

Ombudet tok kontakt og forklarte at dette kan være i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering.

Stavanger bispedømmeråd fjernet da setningen om samlivsform fra utlysningsteksten, og forlenget søknadsfristen.

Ombudet var tilfreds med dette, og henla saken med forutsetning om at Stavanger bispedømmeråd ikke legger vekt på søkernes samlivsform videre i ansettelsesprosessen.

− Det er viktig at Den norske kirke er bevisst på hva som kan være diskriminerende.  Vi får mange lignende saker, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.