Du har rettigheter på skolen

Tirsdag besøker LDO Varteig skole i Sarpsborg for å snakke med elevene om den retten de har til en skole som ikke behandler noen dårligere for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, hudfarge eller religion. 

Dette besøket er et av flere vi vil ha på skoler i hele landet i løpet av våren.

Alle har rett til en skole som er tilpasset akkurat seg, men det er ikke alltid skolen klarer å følge opp elevene slik de trenger.

Hva kan du gjøre?

Dersom du opplever krenkende ord og handlinger, eller opplever at skolen ikke har tilrettelagt for dine behov, er det viktig å snakke med noen. Snakk med foreldrene dine, en lærer, en helsesøster, eller noen andre du stoler på.

De voksne på skolen har en plikt til å ta deg på alvor, undersøke forholdene du tar opp, og forsøke å løse problemene. Opplever du at lærer eller helsesøster ikke tar deg på alvor, kan du eller foreldrene dine klage til rektor på skolen. Skolen må behandle klagen din innen fire uker. Det er lurt å gjøre denne klagen skriftlig.

Hvis du tror du blir forskjellsbehandlet for eksempel på grunn av hudfargen din, nedsatt funksjonsevne eller religion, har tatt det opp med skolen og du opplever at du ikke får hjelp, så kan du kontakte oss i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi kan gi råd og veileding, eller ta en i mot en klage på manglende eller dårlig oppfølging fra skolen.

Ta kontakt med ombudet.

Krenkende adferd på nett

Facebook, ask.fm eller Instagram er viktige sosiale arena for ungdom, men her er det en økende tendens til at flere blir utsatt for krenkende adferd og trakassering.  

Når man legger ting ut på nettet, og da spesielt bilder, er det lett å miste kontrollen. Opplever du at bilder du sendte i fortrolighet til noen du stolte på blir misbrukt og spredt mot din vilje, kan du ta kontakt med www.slettmeg.no  

Det er skolens ansvar å hjelpe deg om du opplever krenkelser fra medelever på nettet, og det er viktig at du sier i fra.