En av ti kvinner er blitt voldtatt

En av ti kvinner er blitt voldtatt, og ni prosent er blitt utsatt for alvorlig partnervold. Det viser en stor volds- og voldtektsundersøkelse som ble lagt frem onsdag.

- Dette er svært høye tall. Vold og voldtekt rammer alt for mange i samfunnet vårt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 2435 kvinner og 2092 menn deltok i undersøkelsen.

Få sier i fra

Undersøkelsen viser også at få oppsøker hjelp etter vold og voldtekt.

- Undersøkelsen viser at mange oppbevarer det de har opplevd som en vond hemmelighet. Få oppsøker hjelp og anmelder forholdet, sier Ørstavik.

Etter voldtekt har bare 11 prosent vært til medisinsk undersøkelse eller fått behandling, og så mange som 1 av 3 har ikke fortalt noen om det de har vært utsatt for. Blant de som fortalte om alvorlig vold var det bare en av fire som anmeldte volden til politiet, og bare en av fire har vært til medisinsk undersøkelse eller behandling.

- Dette viser at dette fortsatt er et tabubelagt område, og at det er vanskelig å stå fram med sin historie. Førstelinjen må styrkes med kompetanse og ressurser, slik at de kan ta i mot de som utsettes for vold og voldtekt på en god og profesjonell måte, sier Ørstavik.

Tid for handling

Flere av regjeringens statsråder deltok på pressekonferansen der undersøkelsen ble lansert, og statsminister Erna Solberg deltar på et seminar om vold i nære relasjoner som foregår i Oslo i dag.

- Jeg er glad for regjeringen prioriterer dette høyt, og tar tak i det store samfunns- og likestillingsproblemet dette er. Dette kan bare løses ved at statsrådene, departementene og andre etater samarbeider godt sammen på tvers av departementer og etater, sier Ørstavik.

16 krav

Likestillings- og diskrimineringsombudet har 16 krav som norske myndigheter må gjennomføre for å stanse vold og voldtekter.

- Anundsen sa på pressekonferansen at regjeringen skal gjennomføre store tiltak for å ta tak i disse nedslående tallene. Jeg er glad for de gode intensjonenes tid er forbi, og at vi nå skal se store konkrete tiltak som vil bety noe for de som utsettes for vold og voldtekt i samfunnet vårt. Og ikke minst føre til at det blir langt færre ofre for overgrep, sier Ørstavik.