Alvorlige mangler i norsk politikk

Likestillings- og diskrimineringsombudet kritiserer regjeringens politikk i en ny rapport. - Menneskerettighetene skal være like tilgjengelige for alle. Slik er det ikke i Norge i dag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I rapporten viser ombudet at norske myndigheter fører en politikk der det å tilhøre en gruppe som er ekstra utsatt for diskriminering fører til dårligere hjelp og beskyttelse, ikke bedre. Ørstavik viser til flere eksempler.

- Etniske minoriteter presses ut av samfunnsdebatten med hatprat og trusler. I arbeidslivet siles Arshad og Somaya ut av søknadsbunken lenge før de kommer til intervju. De offentlige tjenestene gjør det risikabelt å forlate en voldelig ektemann hvis du er født i utlandet, sier Ørstavik.

Store konsekvenser

Kritikken av norske myndigheter kommer frem i ombudets rapport til FNs rasediskrimineringskomité. I rapporten peker Likestillings- og diskrimineringsombudet på tre alvorlige mangler i norsk politikk. Myndighetene lytter ikke til de som blir diskriminert. Myndighetene lar ikke diskriminering få konsekvenser, og myndighetene har en politikk som handler mer om å endre minoriteten enn å motarbeide fordommer og diskriminering hos majoriteten.

- Norske myndigheters svar på utfordringene har vært for dårlige. Det finnes noen gode enkelttiltak, men det samlede arbeidet bærer preg av å være midlertidig og mangle helhet og strategi. Med dagens politikk er det etniske minoriteter som bærer nesten alle kostnadene ulikestillingen fører med seg. Det er ikke i tråd med menneskerettighetene, sier Ørstavik. 

Les hele rapporten her

English version