Dette krever LDO

Graviditetsdiskriminering er alvorlig for den som rammes, og det er alvorlig for samfunnet. LDO krever handling.

LDO krever at:

  • Arbeidsgivere lærer seg loven og slutter å bryte den.
  • Myndighetene  
    • fører en likestilt arbeidslivspolitikk, som annerkjenner at arbeidstakere har omsorgsansvar
    • sprer rettighetsinformasjon, slik at arbeidstakere kjenner  til  sine rettigheter i arbeidslivet
    • sørger for sanksjoner. Å diskriminerere skal svi og de som blir diskriminert skal få oppreisning.

I tillegg oppfordrer vi fagforeninger til å lære opp sine tillitsvalgte slik at de beskytter rettighetene til ansatte som er gravide eller skal ut i foreldrepermisjon.