Regjeringen Solberg
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Tar ikke diskriminering på alvor

- Diskriminering er hverdagen for svært mange i Norge. Det tar ikke regjeringen på alvor. Den lanserer en politikk uten ambisjoner, virkemidler og penger, som langt på vei er et hån mot de som diskrimineres i samfunnet vårt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Tidligere i dag la barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne frem regjeringens likestillingsmelding.


- I meldingen tegner regjeringen opp et alvorlig bilde på hvordan det står til med likestillingen i Norge, men de følger ikke opp med tiltak som svarer på utfordringene. De kommer med noen få enkelttiltak, men det er langt fra nok. Spriket mellom utfordringene vi har på likestillings- og diskrimineringsfeltet, og den politikken regjeringen lanserer er alt for stor, sier Ørstavik.


- Jeg oppfordrer alle politikere til å lese situasjonsbeskrivelsen i meldingen som viser at utfordringene er enorme, og spørre seg selv om de synes at politikken svarer godt nok på dem. Jeg håper vi har politikere som er mye mer ambisiøse enn det Horne og regjeringen viser i denne meldingen, sier Ørstavik.

Stopper ikke diskrimineringen i arbeidslivet

For å illustrere dette trekker Ørstavik frem to områder. Diskriminering av gravide og folk som skal ut i foreldrepermisjon som et eksempel. Det er en form for diskriminering som rammer mange, både kvinner og menn.

- Omfanget av denne formen for diskriminering er godt dokumentert. 5 av 10 kvinner og 2 av 10 menn sier de har opplevd denne formen for diskriminering. Likevel lanserer regjeringen en likestillingsmelding og et statsbudsjett uten et eneste tiltak for å endre dette, sier Ørstavik.


Stopper ikke hatytringer


Arbeidet mot hatytinger er et annet eksempel Ørstavik trekker frem. Kvinner og minoritetsgrupper utsettes for hets som er så alvorlig at det truer demokratiet vårt.


- Statsminister Erna Solberg og regjeringen har løftet arbeidet mot hatytringer høyt på agendaen, og lovet alle som blir rammet av hatpraten, handling. Da holder det ikke med 1 million til å styrke kunnskapgrunnlaget om hatefulle ytringer, sier Ørstavik.


- Regjeringen kjenner godt til andre tiltak som ville bidratt til å få bukt med hatefulle ytringer. Jeg er overrasket over at de ikke har kommet med en mye større offensiv på dette området, sier Ørstavik.


Baklengs inn i framtiden


Regjeringen sier selv i meldingen at likestillingspolitikken må være langsiktig og målrettet.


- Denne meldingen viser ingen tegn på en langsiktig og målrettet politikk for likestilling og mot diskriminering. Det blir neppe noe mer likestilling av dette og uten tiltak mot diskriminering står vi i fare for å gå baklengs inn i framtiden, avslutter Ørstavik.