Dokumentet gir også en oversikt over hvem som klager, hva det klages på og hvordan det går i sakene. I tillegg er det valgt ut et sett av temaer der typiske saker, prosesser og klagere analyseres. Blant annet graviditet og fødselspermisjon, religiøse hodeplagg og likelønn.

 

Helhetlig likestillingspolitikk

Arbeidet er gjort i samarbeid med Skjeieutvalget, som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse.

Målet er å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for fremtiden. 

Utvalget skal gå igjennom og vurdere virkemiddelapparatet knyttet til likestillings- og diskrimineringsfeltet.

 

Last ned dokumentene i PDF-format her:

 

For å lese dette dokumentet i pdf-format kreves Acrobat Reader.
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader her