Arbeidsoppgavene er endret

Det kan være diskriminering hvis du ikke får de samme arbeidsoppgavene som før foreldrepermisjonen.

Som hovedregel har du rett til å komme tilbake til samme stilling etter foreldrepermisjon. Det vil si:

  • Samme arbeidsoppgaver som før foreldrepermisjonen
  • Samme lønn
  • Samme stillingstittel

Arbeidsgiver har likevel lov til å gjøre visse endringer. Eksempler på dette kan være endringer av hensyn til kontinuitet i kundearbeid eller prosjektarbeid. Arbeidstaker skal da få en tilsvarende stilling som før foreldrepermisjon. Arbeidsvilkårene skal ikke være dårligere enn før permisjonen. 

En arbeidsgiver kan foreta endringer som ikke har sammenheng med foreldrepermisjon. Det er arbeidsavtalen og eventuelle kollektive avtaler som setter rammen for hvilke endringer som er tillatt.

Dersom endringen er så omfattende at hovedinnholdet i arbeidsavtalen er endret, vil det i realiteten være en endringsoppsigelse. Det er en oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny jobb. Kravene til saklig og formelt riktig oppsigelse må da være oppfylt.


Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelle klagesaker

Flere klagesaker

Saker fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss