Fakta om pappaperm i Norden

Her finnes en oversikt fedres uttak av foreldrepermisjon og  ulik forskning på effekten av deling av foreldrepermisjonen.

Det er forskjeller mellom landene på hvor mye lønn arbeidstagerne har krav på i permisjonsperiodene.

 • Norge:

  Femten uker av den totale foreldrepermisjonen på 46 eller 56 uker er forbeholdt far. Denne delen av permisjonen faller bort dersom faren ikke benytter den. I tillegg kan de fleste fedre være hjemme med barnet i to uker rett etter fødselen.
 • Sverige:

  Minst 60 dager (to måneder) av totalt 480 dager foreldrepermisjon, er forbeholdt far.
 • Island:

  En tredjedel (13 uker) av foreldre- permisjonen på 39 uker, må tas av far.
 • Danmark:

  Ingen egen fedrekvote. Foreldrene kan fritt fordele foreldrepermisjonen på 52 uker mellom seg.
 • Finland:

  Fedre mottar to ekstra uker med foreldrepenger dersom de tar minst to uker pappaperm. Familiene får foreldrepenger til barnet er ca ni måneder.

(Kilde: Aftenposten 29.10.10)

Effekt av likere deling av foreldrepermisjon - ulik forskning

Her kan du lese mer om ulik forskning på effekten av deling av foreldrepermisjonen.