På jobbintervjuet

Det er forbudt å spørre om graviditet, foreldrepermisjon, adopsjon eller planer om å få barn på jobbintervjuet.

Likestillings- og diskrimineringsloven § 30 forbyr arbeidsgivere å spørre om eller på annen måte innhente slike opplysninger i forbindelse med rekruttering.

Under et jobbintervju er det derfor ulovlig å spørre om:

  • Planer om å få barn
  • Graviditet
  • Adopsjon
  • Fertilitetsbehandling
  • Planlegging av hvordan foreldrepermisjon skal tas ut

Det er også ulovlig å undersøke om arbeidssøkerens ektefelle/partner er gravide eller har planer om å få barn. Forbudet er kjønnsnøytralt. Det betyr at både menn og kvinner har et vern mot slike spørsmål i en rekrutteringsprosess.

  • Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr ikke at arbeidssøkeren selv tar opp temaet på for eksempel et intervju.
  • Forbudet gjelder ikke spørsmål om sivilstatus og antall barn.
  • Det er bare i helt spesielle unntakstilfeller lov til å spørre eller innhente opplysningene. For eksempel ved tildeling av teater-/filmroller hvor det stilles spesielle krav til utseendet.

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss