For lav lønn

Hvis du får dårligere lønn enn kollegaene dine, kan det være ulovlig dersom det skyldes 

  • alder
  • graviditet
  • permisjon ved fødsel
  • omsorgsoppgaver
  • funksjonsnedsettelse
  • etnisitet
  • religion/livssyn
  • kjønn
  • kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
  • seksuell orientering

For lav lønn

Det er ikke automatisk diskriminering hvis du for eksempel har en annen etnisk bakgrunn, og tjener mindre enn kollegaer du kan sammenligne deg med. Hvis lønnsforskjellen skyldes at dere presterer ulikt eller har ulike kvalifikasjoner, vil det ikke nødvendigvis være diskriminering. Med lønn menes også goder som for eksempel betalt mobil.

Likelønn - kjønn

Etter Likestillings- og diskrimineringsloven skal kvinner og menn ha lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Les mer om hvordan du kan vurdere om arbeid er av lik verdi her.

 

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25