For lav lønn

Hvis du får dårligere lønn enn kollegaene dine, og det for eksempel skyldes at du er kvinne eller at du har en annen etnisk bakgrunn enn norsk, kan det være ulovlig.

Likelønn

Likestillings- og diskrimineringsloven påbyr lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Les mer om hvordan du kan vurdere om arbeid er av lik verdi her.

For lav lønn

Det er ikke automatisk diskriminering hvis du for eksempel har en annen etnisk bakgrunn, og tjener mindre enn kollegaer du kan sammenligne deg med. Hvis lønnsforskjellen skyldes at dere presterer ulikt eller har ulike kvalifikasjoner, vil det ikke nødvendigvis være diskriminering. Med lønn menes også goder som for eksempel betalt mobil.

 

Hva kan du gjøre?

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med arbeidsgiver, enten på egen hånd, eller med bistand fra fagforeningen din. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være eposter, smser, eller vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp, for eksempel fra Jussbuss eller Jurk. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: www.jussbuss.no og www.jurk.no.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25