Seksuell trakassering

Ombudet kan gi deg veiledning i en sak som gjelder seksuell trakassering, og vi anbefaler deg å ta kontakt med oss dersom du ønsker råd.

Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal. Seksuell trakassering kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring.

For at noe skal være seksuell trakassering, må oppmerksomheten være uønsket. Det er oppfatningen hos den som opplever seg trakassert som skal tillegges mest vekt i vurderingen av om trakasseringen var uønsket eller ikke.

Det er domstolene som håndhever forbudet mot seksuell trakassering. Det vil si at Diskrimineringsnemnda ikke kan vurdere eller ta stilling til om du har blitt utsatt for seksuell trakassering.  

Arbeidsgivers plikt til å forbygge og forhindre trakassering

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

For å oppfylle plikten, anbefaler ombudet arbeidsgivere å ha klare og kjente rutiner for hvordan arbeidstakere kan varsle om trakassering, herunder seksuell trakassering, og videre retningslinjer for hvordan slike varslinger blir håndtert.

Diskrimineringsnemnda håndhever arbeidsgivers plikt til å forbygge og søke å forhindre trakassering. Dette gjelder også for seksuell trakassering. Dersom du eller noen du kjenner mener seg seksuelt trakassert på en arbeidsplass, kan nemnda vurdere om arbeidsgiver har oppfylt plikten til å forbygge og forhindre trakassering.

Les mer om arbeidsgivers plikter her.

Hva kan du gjøre?

Saker som gjelder trakassering kan ofte være vanskelig å bevise. Du bør derfor tenke over om du har noe som kan bevise at trakasseringen fant sted. Det kan være for eksempel eposter, sms eller vitner.

Du kan varsle arbeidsgiver om hendelsen(e) som har funnet sted. Du kan gjerne gjøre dette med bistand fra tillitsvalgt, verneombud, eller andre på arbeidsplassen som du stoler på. Arbeidsgivere har en rettslig plikt til å forebygge og søke å forhindre trakassering på arbeidsplassen. Denne plikten innebærer at arbeidsgiver må håndtere varsel om trakassering på en tilfredsstillende måte.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp, for eksempel fra Jussbuss eller Jurk. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: www.jussbuss.no og www.jurk.no.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt. Våre tjenester er gratis. 

Ombudet kan gi råd og veiledning i saker som gjelder seksuell trakassering, og vi anbefaler deg å ta kontakt med oss dersom du mener at du har blitt utsatt for seksuell trakassering. 

Diskrimineringsnemnda kan ikke vurdere om du har blitt seksuelt trakassert, det må vurderes av domstolene. Nemnda kan derimot behandle en klage på at en arbeidsgiver ikke har hindret eller forebygget seksuell trakassering.

I en klagesak mot arbeidsgiver vil nemnda komme med en uttalelse om arbeidsgiver har oppfylt pliktene sine eller ikke. Nemnda ber da om en redegjørelse fra både deg og arbeidsgiver. I en klagesaksbehandling vil den du klager på få vite hvem du er, du kan ikke være anonym.

I klagen bør du beskrive hvordan den seksuelle trakasseringen har skjedd og hva arbeidsgiver har gjort etter at du fortalte om den seksuelle trakasseringen. Du bør også legge frem dokumentasjon (e-poster, brev, notater).

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Glass vann med grapefrukt og timian

The Saviour - utelivsbransjen står sammen mot seksuell trakassering

Flere utesteder i Oslo har lansert drinken The Saviour – et "fancy" glass vann som serveres med et budskap om at utestedet har nulltoleranse for seksuell trakassering. Bak kampanjen står et samlet arbeidsliv; LDO, Arbeidstilsynet, Virke, NHO, Fellesforbundet og Parat.

Har du lyst til å servere The Saviour på din restaurant, utested eller bar? Ta gjerne i bruk plakater, brosjyrer og drinkbrikker. Last ned trykkfiler her: