Streng SSB definisjon

Én av ti deltidssysselsatte kvinner og menn arbeider ufrivillig deltid, ifølge SSB. Definisjonen som benyttes av SSB gir trolig mørketall. For å bli klassifisert som undersysselsatt, må en deltidsansatt arbeidstaker oppgi at han/hun ønsker lengre arbeidstid, ha forsøkt å oppnå lengre arbeidstid samtl kunne begynne ganske raskt i en stilling med lengre arbeidstid.

20 prosent av deltidsansatte ønsker lengre arbeidstid i følge en analyse av arbeidskraftundersøkelsene, SSB 2008 og 2009 (Nergaard 2010, FAFO). I følge en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet ønsker 35-50 prosent av deltidsansatte i helsesektoren høyere avtalt arbeidstid. Disse tallene stemmer også med undersøkelser fra en del kommuner LDO har kontrollert, og som vi har tall fra.

Flest kvinner

Nær 80 prosent av de undersysselsatte er kvinner.  Dette henger sammen med at kvinner utgjør majoriteten av deltidssysselsatte generelt.

Andelen deltidsansatte som ønsker lengre ukentlig arbeidstid, er høyest i kvinnedominerte yrker uten krav til høyere utdanning, for eksempel blant hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, butikkmedarbeidere, yrker innen serveringsvirksomhet eller renholdere. Deltidsansatte som arbeider skift, turnus eller har annet regelmessig arbeid på kveld, natt og helg, oppgir langt oftere enn andre deltidsansatte at de har kortere arbeidstid enn ønsket.

Menn i kvinnedominerte yrker arbeider sjelden ufrivillig deltid. Undersøkelser fra blant annet Handel og Kontor viser at menn jobber heltid i de samme bransjene hvor kvinner i stor grad arbeider ufrivillig deltid. Eksempler på dette kan være virksomheter som både har byggevareavdeling og dagligvareavdeling, der jobber menn heltid og kvinner deltid.

I alt

Kvinner

Menn

2009 60 000 77% 23%
2008 59 000 78% 22%
2007 66 000 77% 23%