Manglende universell utforming kan være diskriminering

Dersom du opplever at du ikke får tilgang til for eksempel en butikk, en restaurant eller en kino på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering. I hvilken grad en virksomhet er forpliktet til å sikre universell utforming, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Universell utforming i praksis

  • Du skal kunne bruke hovedinngangen.
  • Dersom inngangen ikke er i samme høyde som bakken utenfor, eller det er en terskel som hindrer at man kommer fram, skal det være rampe.
  • Er lokalene over flere plan eller etasjer, skal det være mulig å ta seg fram mellom etasjene. Dette gjelder kun de områdene som er tilgjengelige for kunder, publikum osv.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer nedfelt i gulvet og skilting med punktskrift skal sikre at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være enkle å ta i bruk selv om man bruker leselist på pc-en hjemme, les om universell utforming på internett her.

Samle informasjon

Hvis du vil vite hvilke krav som gjelder til IKT- eller byggtekniske løsninger, kan du kontakte Direktoratet for byggkvalitet.

Du finner også mer informasjon om universell utforming og tilgjengelighet her.

Kontakt virksomheten

Hvis du opplever at en virksomhet ikke er tilgjengelig for alle, kan du ta kontakt og gjøre de oppmerksomme på at de ikke har sikret tilgjengeligheten slik de plikter. Dersom virksomheten opplyser at det ikke er mulig for dem å sikre tilgjengelighet gjennom hovedløsningen, bør du be om en begrunnelse. Du kan kontakte ombudet for å høre om virksomhetens forklaring er rimelig. Dersom du opplever at tjenesteyter ikke løser problemet, kan det være diskriminering.


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.