Skole/utdanning/barnehage

Alle barnehagebarn, elever og studenter har rett på et trygt miljø uten trakassering og mobbing. Undervisning og aktiviteter skal være tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Denne veiledningen er i hovedsak rettet mot elever og studenter, men er også relevant for foreldre.

Er du lærer kan du finne mer informasjon om å forebygge diskriminering her.

Universell utforming

Universell utforming

Nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne

Religion

Religion

Språk

Språk

Mobbing og trakassering

Mobbing og trakassering

Opptakskrav

Opptakskrav