Mobbing og trakassering

Mange opplever mobbing eller trakassering på skolen. Hvis du opplever dette, bør du ikke vente med å søke hjelp. Begynn med å skrive ned det som har skjedd. Ta med alle detaljer om hendelsene, hva som er blitt sagt eller gjort, hvem som sa hva, og om det var andre til stede som kan ha fått med seg det som skjedde. Hvis andre var til stede, kan du spørre om de også kan skrive ned det de så. Ting som skjer på internett kan du ta bilde av med «print screen» og lagre. Hvis du mottar epost med krenkende innhold er det viktig å ta var på dette i innboksen din og ikke slette det. Alt dette er viktig for å bevise det du forteller faktisk har skjedd.

Hva kan du gjøre?

Du bør si fra til en voksen hjemme, eller en annen voksen du stoler på, så dere sammen kan finne ut hvordan du kan få hjelp. Du kan også si ifra til en voksen på skolen som du stoler på: lærer, sosiallærer, rådgiver eller helsesøster. Si ifra til rektor hvis du ikke får hjelp av de andre.

Skolen skal arbeide for å forhindre mobbing og trakassering. Dersom du mener skolen ikke gjør nok for å beskytte deg mot mobbing og ikke tar tak i dette, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan lese mer om dette på Barneombudets hjemmesider: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/til-a-vaere-fri-for-mobbing/mobbing-pa-skolen-2/

Hvis mobbingen/trakasseringen skjer på grunn av din etnisitet, kjønn, nedsatte funksjonsevne, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, vil dette kunne være ulovlig etter de lovene LDO jobber med. Du kan i så fall kontakte oss for å få råd om hva du bør gjøre. 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25