Språk

Elever med annet morsmål enn norsk har krav på særskilt norskopplæring. Opplæringsloven gir i tillegg rett til undervisning og oppfølging i skolen på morsmålet ditt, dersom dette er nødvendig. Opplæringen på morsmål skal gis frem til du har gode nok norskkunnskaper til å ta del i den ordinære undervisningen.

Barn og ungdom som bor i samisk språkområde, har krav på undervisning på samisk.

Hva kan du gjøre?

Det er viktig at du gir skolen eller utdanningsinstitusjonen informasjon om dine behov. Du har etter opplæringsloven krav på å få et vedtak etter opplæringsloven § 2-8 (grunnskolen) eller § 3-12 (videregående skole) for nødvendig språkopplæring og tilrettelegging. Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket, behandler Fylkesmannen klager etter disse bestemmelsene. Se her for mer informasjon: www.fylkesmannen.no.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25